Forsiden

Høringssvar fra Camilla Lehn Andersen

Dato: 18.02.2022

Koronasertifikat er vaksinetvang. Covid-19 vaksinene er ikke endelig godkjente, de er fortsatt i utpøvingsfasen. Mottakere av Covid-19 vaksiner er altså deltagere i et medisinsk eksperiment. Får dette lovforslaget gjennomslag vil man i Norge kunne nektes grunnlovsfestede rettigheter med bakgrunn i at de ikke ønsker å delta i et medisinsk eksperiment. Et eksperiment med mange bivirkninger og hvor vi ikke har mulighet ennå til å kjenne til eventuelle langtidsvirkninger. https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-15-februar-2022

I forslaget legges det opp til tvangsvaksinereing, også av barn og også med hastegodkjente vaksiner. DETTE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER AKSEPTERES.

I følge forslaget kan uvaksinerte tvinges til å oppholde seg innenfor bestemte områder (skal det etableres karanteneleire i Norge også, slik de har i Australia?) DETTE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER AKSEPTERES.

I følge forslaget skal uvaksinerte kunne nektes deltagelse i organisert samvær med andre for eksempel barnehage, skole, møter, kommunikasjonsmidler. Eller de må ta nødvendige forhåndsregler. DETTE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER AKSEPTERES! I en smittesituasjon må alle ta nødvendige forhåndsregler siden både vaksinerte og uvaksinerte smitter. Koronasertifikat faller derfor på sin egen urimelighet. Siden regjeringen med dette forslaget vil fristille koronasertifikatet fra smittevernloven handler det altså ikke om helse, men om kontroll. Man vil kunne benytte koronasertifikat uavhengig av smittesituasjonen. Men i og med at det heter KORONAsertifikat må man vel anta at man må ha tatt et visst antall doser med Covid-19 vaksine for at sertifikatet skal være gyldig.

Det er helt uakseptabelt at man skal kreve at arbeidstakere, restaurantgjester, kinogåere, busspassasjerer og liknende må ta en eksperimentell injeksjon. Det er medisinsk segregering, det er diskriminering, det er uetisk og umoralsk, det hører ikke hjemme i et fritt land, det er et klart brudd på menneskerettighetene, grunnloven, alle demokratiske prinsipper og Nürnberg-kodeksen https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

FHi anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utfordring ikke harmoniserer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker.

Det er også grunn til å tro at Koronasertifikat vil utestenge så mange fra daglige aktiviteter at økonomien vil bli direkte skadelidende.

Koronasertifikat øker befolkningens frykt og vil være med på å så ytterligere splid.

Går dette lovforslaget gjennom settes den siste spikeren i kista til demokratiet Norge. Innbyggerne vil da leve under et medisinsk diktatur. Vi vil leve i et tyranni uten frihet til å bestemme over egen kropp og uten selvbestemmelsesrett over hvilken medisinsk behandling man vil tilføre kroppen sin.

Nei til koronasertifikat. Ja til frihet ❤

Hilsen

Camilla Lehn Andersen