Forsiden

Høringssvar fra Emilie Hertzenberg

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til lovendring

Mennesker skal ha rett til å råde over egen kropp, og tvangsvaksinering er ihvertfall ikke greit når statistikk viser at vaksinen selv forårsaker dødsfall og en lang liste uhelbredelige sykdommer og tilstander.

Hva slags demokrati er vi dersom myndighetene fratar deg rettighet til jobb og sosialt liv basert på et risikofylt valg som angår ens egen kropp? I folkehelseloven står det at både det fysiske og mentale skal ivaretas. Vi kan konkludere med at det var langt mer skade på allmennfolkets mentale helse gjennom denne pandemien enn det var folk som led av alvorlig sykdom av covid-19. Konflikten vi har sett mellom vaksinerte og uvaksinerte er skadelig for samfunnet, og vi trenger ikke lover som skaper skille og utøver segregering på høyeste nivå.