Forsiden

Høringssvar fra Gro Sevle

Dato: 04.03.2022

Vi er mange som ble forskrekket over dette forslaget. Vi håper virkelig ikke det blir noe av. Pandemien er over, så hvorfor skal vi ha forlengelse av reglene av koronasertifiat da?
Hvorfor skal vi ha koronasertifikat? Vi ser at plikt og tvang er nevnt. Vi er kjent med at HO jobber for en internasjoal pandemi-grunnlov der naturkatastrofer blir en del av pakka. Dette er å være på ville veier.

Norge er da ikke tjent med å få et segreringssamfunn der folk blir splittet!? Det er det som ville blitt resultatet.

Nå håper vi regjeringen tar til vettet og at Norge kan gå foran som et godt eksempel og vise vei. Vi har tillit til at det finnes fornuftige politikere i Norge. Vi ser at norske forskere sier nei til koronasertifikat og mener at høringsforslag bør trekke. Det sier vi oss fullstendig enig i.

Et annet ankepunkt er at det har vært altfor kort høringsfrist. 3 uker. Og ingenting i pressen. De aller fleste vet ikke om dette forslaget en gang. Vi undrer oss også over om politikere vet om det - både når det gjelder stortingspolitikere og andre politikere i Norges land. Hvis ikke, er iallfall ikke dette et demokrati verdig. Forslaget bør trekkes. Eventuelt, i det minste, forlenge fristen betraktelig og sørge for at folk i Norges land får kjennskap til hva de kan risikere å stå overfor.