Forsiden

Høringssvar fra Anne Cathrine Lyngstad

Dato: 21.02.2022

Dette er et maktmiddel som demokratiet Norge ikke kan være bekjent av. Jeg sier et klart nei til forslaget.