Forsiden

Høringssvar fra Grunnloven §16,92-97, 98, 100, 102, 104, 106, og 113

Dato: 24.02.2022

Dette godtas IKKE.
At et såkalt koronasertifikat skal nå gjøres om til et permanent dokumentasjonsobjekt strider i mot FLERE punkter i vår grunnlov.

Paragraf 16- Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse.

Paragraf 92-97

Paragraf 98- Alle er like for loven.Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling

Paragraf 100- ytringsfriheten

Paragraf 102-Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familielive, sitt hjem og sin kommunikasjon.

Paragraf 104-Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd.

Paragraf 106- Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. INGEN kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Paragraf 113- Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. «MÅ HA GRUNNLAG I LOV»


Alt som er blitt utøvd siden mars 2020 strider imot FLERE punkter, om ikke alle i vår Grunnlov.

NEI TAKK, til diskriminerende dokumentasjon aka "koronasertifikat".

Mvh Grunnloven paragraf 16,92-97, 98, 100, 102, 104, 106, og 113