Forsiden

Høringssvar fra Jan Erik Johnsen

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Det er med bekymring at jeg ser at Støreregjeringen ønsker å innføre koronapass, med mulig tvangsvaksinering av alle uvaksinerte. Også små barn.

Dette bryter med den Norske grunnloven og generelle menneskerettigheter, og må ALDRI bli innført. Jeg vil anse det som en krigsrklæring mot det norske folk skulle det skje.