Forsiden

Høringssvar fra Knut Fuglerud

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg motsetter meg innføring av vaksinasjonspass eller såkalt koronapass. Dette strider mot folkeretten og Nürnberg kodeksen som gir full råderett over egen kropp. Det eneste som oppnåes er et segregert og splittet samfunn. Det må aldri bli vaksinetvang