Forsiden

Høringssvar fra John-Otto Myrvang

Dato: 16.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nunberg-Koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge