Forsiden

Høringssvar fra Daniel Earl Fosberg

Dato: 03.03.2022

Nei til vaksinepass

Jeg er helt imot bruken og videreføringen av vaksinepass i Norge. Statens inngripen i personlig frihet, og frihet til å bestemme over egen helse og egne helsevalg, slik det er foreslått, er jeg redd vil føre til segregering av samfunnet, og i praksis føre til en autoritær makt hos myndighetene som jeg mener ikke hører hjemme i et moderne demokrati. Høringsforslaget legger ikke skjul på at det er nettopp denne effekten helsemyndighetene ønsker å oppnå - å få lov til å bestemme over sine borgere sin helse og lydighet, med drastiske pressmidler.

Det er mange som har poengtert og kommentert alle de autoritære tiltakene i høringsforslaget, og jeg er ingen jurist eller ekspert, så jeg svarer på et generelt verdisynsgrunnlag.

Staten sin posisjon virker å være "Gjør som vi sier, ellers....!", som jeg føler ikke er en god langsiktig løsning, selv om det kanskje vil få bukt med sykdom/pandemi. Jeg føler at dette går på tillit og tro på demokrati og samarbeid mellom Stat og befolkning, og er en mye dypere og kompleks sak og situasjon enn kun hensyn til smittevern.

Disse prinsippene av frihet over eget liv er ryggmargen til tillit i et demokrati mellom Stat og befolkning, og nå trues denne tilliten. Lignende tiltak i utlandet, og hvordan disse har blitt mottatt av lokalbefolkningen, bør være til skrekk og advarsel for helsemyndighetenes forslag her i Norge. Jeg ønsker ikke å se lignende situasjoner her hjemme.

At Staten har tilegnet seg mer makt over individet er en skummel utvikling etter mitt syn - for hvor vil det ende? Hvor mange vaksiner vil være nok? Eller skal vi gå framtiden i møte med vaksiner som har ukjent langtidseffekt (spesielt ved gjentatte doseringer over flere år) som en del av dietten vår? Og hvis dissidens er uakseptabelt så har vi i praksis ikke et demokrati lenger.

Metaforen til en frosk som blir satt i en kjele med kaldt vann for så å sakte bli kokt levende, er skremmende aktuell her for meg og for mange andre. Jeg ber Staten innstendig om å se og vurdere hvordan disse tiltakene potensielt kan "balle på seg" over tid og bli mer og mer inngripende og autoritær, og hvordan det vil kunne utarte seg i samfunnet, friheten og demokratiet vårt.

Jeg forstår viktigheten av å beskytte befolkningen mot pandemier, men dette kan ikke være veien å gå frem, da det strider mot individets frihet til å bestemme over sitt eget liv og helse.

Jeg håper helsemyndighetene og Staten vil snu enhver stein for å finne bedre forslag og løsninger for smittevern, som ikke vil svekke demokratiet eller skape et segregert samfunn.