Forsiden

Høringssvar fra Anita

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.

FHI sier "at det er et viktig prinsipp i Norge at vaksinasjon skal være frivillig, FHI legger til grunn at koronasertifikatet ikke skal brukes med formål om å motivere innbyggere til å ta vaksine".

Mange av punktene i denne høringen for å ta i bruk koronasertifrikat tar fra oss våre menneskerettigheter. I følge høringen kan man kreve at barn skal vaksineres med en vaksine man ikke vet langtidsbivirkningene av, myndighetene kan utestenge barn og voksne som ikke vaksinerer seg fra samfunnet, barnehage, skole og arbeid. Arbeidstakere som ikke vaksinerer seg kan bli sagt opp fra jobben sin. Dette er veldig skremmende og minner ikke om et demokrati i velferdsstaten Norge.