Forsiden

Høringssvar fra Gøril Irgens

Dato: 14.02.2022

Jeg er totalt imot at det noen gang skal bli aktuelt med coronapass da det skaper en unødvendig segregering og fører til kontroll og tvang av befolkningen. Vi er heller ikke medlemmer av eu, jfr to folkeavstemminger. Videre er jeg totalt imot at man på noen tidspunkt skal kunne innføre tvangsvaksinereing av befolkningen, det være seg enkelte yrkesgrupper, aldersgrupper mm. Det må være et fritt valg hva man vil gjøre med sin kropp. Det er en skremmende linje myndighetene legger seg på. Dette er særs alvorlig og skremmende. Med dette sender jeg inn mitt høringssvar!