Forsiden

Høringssvar fra Jakub Erdelyi

Dato: 25.02.2022

Dette passet segreger og undertrykker folk som har andre meninger og syn. Hva slags land er vi hvis det ikke er lov å ha meninger som ikke passer normalen?

Tar vi dette passet i bruk så er vi ikke et fritt land som står for menneskerettigheter lenger.

Og som alle vet så fører frihet til innovasjon og en bedre økonomi, alle i vesten ligger langt foran kommunistene i øst. La oss ikke ta denne frihet for gitt, la oss hedre de som har gått i krig og ofret livet sitt for vår frihet.

Stem NEI til vaksinepass!