Forsiden

Høringssvar fra Eva N. W. Johannesen

Dato: 03.03.2022

Høringsuttalelse: "Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat "

Gjennom de to siste koronaårene har jeg, som alle andre i dette landet, forholdt meg til myndighetenes lover, regler og anbefalinger. Det har stort sett gått bra, selv om jeg ikke nødvendigvis har vært enig i alle tiltak. Dette fordi to prinsipper synes å ha vært gjeldende: "Frivillighet" (vi/de som ønsket vaksine har fått det) og "Likebehandling" (uavhengig av vaksinestatus/gjennomgått covid-19).

Da jeg ble oppmerksom på at regjeringen hadde sendt ut "Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat" med høringsfrist 04.03.22, ble jeg svært overrasket.

Da jeg leste gjennom høringsnotatet, hadde jeg vanskelig for å tro det jeg leste. Jeg er vokst opp i "skyggen" av 2.verdenskrig - med en mor som kom til Norge som tvangsarbeidet for nazistene. Hun valgte å bli i landet, da Stalin tvangsinternerte (alle) de som vendte tilbake. Det demokratiske Norge ble valgt bl.a. Grunnet de ideer hun opplevde landet var bygget på og mulighetene det var her.

Når jeg leser ordlyden i høringsnotatet finner jeg

  • påbud om vaksinering = tvangsvaksinering
  • (noen) skal nektes samvær med med andre mennesker
  • (noen) skal nektes samvær med andre mennesker = isolering
  • (noen) skal nektes adgang til kinoer, transportmidler, konserter, kafeer o.a.
  • (noen) skal trekkes i lønn
  • (noen) må oppholde seg innenfor bestemte områder = internering

Alt dette skal gjennomføres ved bruk av "koronasertifikat" og "vi" skal være "de vaksinerte" (slik myndighetene til enhver tid definerer dette) og "noen"("de") skal være "de uvaksinerte" (slik myndighetene til enhver tid definerer dette). Dette kalles i andre sammenhenger for apartheid, dvs en segregering av innbyggere - ikke etter rase - men etter "vaksinestatus".

Vi har vært inne i en tøff tid. Svært mange har hatt (og har) angst, redsel og frykt for sykdom og død. Det har vist seg at vaksinen(e) har hatt svært begrenset effekt mht smittespredning og utvikling av sykdom. Det sies at man blir "mindre alvorlig syk" og at man "smitter mindre" dersom man er vaksinert. Det er mulig, men man vet ikke. Man har erkjent at bruk av koronasertifikat er lite tjenelig i denne sammenhengen (dvs som smitteverntiltak).

Koronasertifikat brukt som "dokumentasjon" innebærer imidlertid innføring av et segregeringssystem uten sidestykke i min (forholdsvis lange) levetid - der årlige influensaepidemier, aids-/hiv-epidemi, fugleinfluensa, svineinfluensa mm har kommet og gått i mine snart 70 år!

Når "pandemi"-begrepet benyttes for å beskrive høye smittetallene og ikke nødvendigvis alvorlighetsgraden, kan det potensielt bli mange sykdommer som kan komme inn under denne betegnelsen - og da med ditto inngripende tiltak! Dette er en lite ønsket utvikling - slik jeg ser det.

Jeg mener derfor at alle regler/tiltak i bruk av koronasertifikat skrotes - slik at de totalitære tendensene vi ser i samtiden - minimaliseres også i vårt land. I vår vanskelige tid skal vi ikke deles opp i et "vi" og et "de" - men stå sammen!

Arendal, 03.03.22

Eva N. W. Johannesen