Forsiden

Høringssvar fra Elin Anita Aasland

Dato: 15.02.2022

Jeg er redd for at dette går ut over demokratiet vårt, og tilliten til myndighetene svekkes betraktelig av befolkningen.

Dette er et overformynderi som ikke er Norge verdi.

Jeg har alltid sett på Norge som et fritt land å bo i. Dette vil svekke friheten og utenforskap blir veldig synlig. Er det dette et Norge vi vil ha?