Forsiden

Høringssvar fra Anne

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad
Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.
Koronasertifikatet bryter med menneskrettighene.
Koronasertifikatet bryter med grunnloven.
Koronasertifikatet bryter med Nurnbergskodeksen.
Koronasertifikatet er udemokratisk.
Koronasertifikatet er uvitenskapelig og hindrer ikke smitte.
Korornasertifikatet rammer alle og frarøver oss våre berettigede friheter.
Koronasertifikatet er et kontrolltiltak og diktatur.
Koronasertifkatet segregerer og er fullstending brudd på vår frihet, vår suverenitet og vårt demokrati.
NEI TIL SEGREGERINGSPASS - JA TIL FRIHET.