Forsiden

Høringssvar fra Inga Scheitz

Dato: 18.02.2022

Dette er imot menneskerettighetene og grunnloven. Dette må stoppes umiddelbart.