Forsiden

Høringssvar fra Alvhild Bidne

Dato: 16.02.2022

Dette er overtramp mot menneskerettigheten, som eg ikkje går med på. Det finst ingen gode nok bevis for at alle bør ta ei influensa vaksine eller ikkje, dette må kvar og ein bestemma sjølv med kjenskap til eige helsa. Det er mange tiltak som kunne vore gjort for å boosta både helsa og immunsystemet, som me aldri høyrde noko om. At kun eit fåtal folkevalde og fagpersonar skal bestemma over korleis eg skal best beskytta meg, det går ikkje. Me er ingen like, me vil aldri verta, og de kan ikkje bestemma over andre sin kropp. Det er overgrep. Koronapass tvingar folk til å vaksinerte seg, og me mistar vår menneske rett til å bestemma over eigen kropp berre på grunn av makt og dominans. Norge er eit fritt land, politikarar er valgt av folket. På tide å lytta til dei som har valgt dei inn til å leda landet, ikkje til å tvinga med maktmissbruk som koronapass og tvangsvaksinering.