Forsiden

Høringssvar fra Bente Bråthen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Stiller meg meget kritisk til dette forslaget om utestenging, tvangsvaksinering , og vaksinering av barn. Det er rett og slett galskap og hører ikke hjemme i et demokrati.