Forsiden

Høringssvar fra Ellen Holm

Dato: 04.03.2022

Disse lovene strider i mot grunnleggende frihet, og burde oppheves og i hvert fall ikke forlenges.