Forsiden

Høringssvar fra Are Bjørby

Dato: 03.03.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til forslaget.