Forsiden

Høringssvar fra Filip

Dato: 15.02.2022

Det er sterkt kritikkverdig at våre Folkevalgte, slik regjeringen også er, i det hele tatt har brukt tiden slik vi får den presentert i regjeringens dokument som en her gir høringssvar på. Innholdet er så graverende og det er i strid med både menneskerettene og Grunnloven og vår nasjonale kulturarv.

Det skulle vært unødvendig å dokumentere hva en mener men for enkelhetsskyld ber en regjeringen høre igjennom kommunisten Pål Steigans nære 7 minutters gjennomgang av det mest alvorlige:

https://youtu.be/Hmwmhf_MuKk

Det er urovekkende at en kommunist kan være så presis - men han er jo selvsagt svært alarmert om hva han selv vil kunne bli utsatt for i en slik totalitær kontekst- for han kjenner slike ideologier som her stikker sitt hode frem i et forslag til en lovtekst.

Så ber jeg regjeringen også lese dette - som i klartekst dokumenterer opphavet til våre menneskeretter:

http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm

Det er en skam at det i det hele tatt er en høring rundt dette i et land som Norge.

EN BER med dette om at regjeringen avslutter hele arbeidet med denne saken og sender dokumentet til makulering.