Forsiden

Høringssvar fra Hans Borge

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes i sin helhet. Dette vil vi overhodet ikke ha!