Forsiden

Høringssvar fra Iselin Andersen

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer

10) Koronasertifikat må fornyes

NEI TIL KORONASERTIFIKAT. Dette handler ikke med helse, smittevern og folks beste.

Jeg ønsker også å påminne at hvert enkelt individ i denne saken/prosjektet vil ansvarliggjøres i privat kapasitet.