Forsiden

Høringssvar fra Cecilia Isadora

Dato: 18.02.2022

Vi ser nå iht siste rapporter fra Globalresearch.gov.uk av manglende effekt av Mrna medisin, og fortsatt økt smitte med diverse tiltak at samtlige av befolkningen er under-informert - ikke nødvendigvis feil informert.

Regjeringens tiltak hadde ingen data på om mrna medisinen kunne beskytte mot et forkjølelsevirus, før de tok den i bruk.

I nye videoer som nå er kommet ut i mediene viser FDA at mandatene ikke har de nødvendige forskningsdata som kreves for å godkjenne et tvangsvedtak. Slike nødtiltak skal kun brukes dersom medisin har kjent virkning.

FDA medgir at de igangsatt bruken av en uviss medisin ut i verden, uten å ha de påkrevde data medisinsk. Det vil si at Norge er utsatt for samme medisin og at eksperiment på norsk befolkning BØR STANSES umiddelbart.

Det som vanligvis kreves for å godkjenne en medisin, standardiserte kriterier, var aldri tilstede i hastetiltaket.

Dda representanten sier i videoopptak veldig rett ut at han er lei for at han ikke kan si om medisinen (immunregulerende kreftmedisin) Vil ha noen virkelig effekt mot virus (noe den aldri hadde), eller ei har han tilstrekkelig info om langtidseffekter eller langsiktig bivirkninger da det aldri er gjort studier på bruken av denne type medisin på friske mennesker før.

Han innrømmer videre at han er lei seg på vegne av foreldre at han ikke får gitt god nok info, om det som ble et nødtiltak....mtp at dette er en eksperimentell medisin, og at han ikke er heller enig i måten Hastetiltaket ble spikket sammen på ettersom Farmasøytisk selskap BETALER FDA årlig millioner for å presse medisinen til et mandat slik vi har sett siste 2 år.

Fra et grunnlovsperspektiv og menneskerettighetsperspektiv så har myndighetene brutt loven - herunder PASIENT OG BRUKERLOVEN KRAV TIL INFORMERT SAMTYKKE. Før helsebehandling tas i bruk skal alle fakta være tilgjengelig for den som skal ta i mot helsebehandlingen.

Ila 2 år og frem til nå er kun svært begrenset sannhet gitt da det ikke finnes kunnskap om - hvordan eller om - mrna medisinen egentlig kunne hjelpe mot et virus. En vaksine tar som du vet 7-9 år å forske frem.

Men at myndighetene klassifiserer dette som et nødtiltak når det ikke er det - burde nå samtlige av de til nå mislykkede tiltak stanses.

Ila 2 år er kun 1500 mennesker har avgått fra c-sars forkjølelsen og årlig dør 1000 pers i Norge av tilsvarende virus uten at noen den gang talte daglig smittede.

Mørketall for antall ensomme mennesker som tok sitt liv under nedstenging er enda ikke gjort rede for og de enorme økonomiske tapene er umulig å ta inn på flere år.

Den som har lest rapporter av faktiske blodprøveanalyser fra det mest utsatte smitteområdet i verden, altså UK, ser at Globalresearch.gov.uk gjør rede for at KUN DE SOM HAR GJENNOMGÅTT infeksjon naturlig har et forsvar i N-celler. Desverre viser seg at vaksinerte fikk avtagene effekt umiddelbart etter dose 2 og enda dårligere effekt etter dose 3.

Et korona pass er et segregeringsbevis. Dette hører ikke hjemme noe sted