Forsiden

Høringssvar fra Anne Kristine Reknes

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot dette lovforslaget.