Forsiden

Høringssvar fra Evelyn Wenk

Dato: 15.02.2022

Jeg sier nei til dette. Forslaget MÅ forkastes.