Forsiden

Høringssvar fra Annette Hammer

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Det er helt uhørt at noen andre skal bestemme hva du skal putte i din kropp?

Det som forsøkes innført nå har INGENTING med helse å gjøre. Det åpner opp for et segregeringssamfunn som ikke kan begrunnes i smittevern, for smitte/innleggelser/koronatilfeller samt død øker i takt med sprøyta. Der de med 2 og 3 doser ligger dårligst ann....

Hvor er det blitt av frihet til å velge, i det som skal være et demokrati?

"1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer

10) Koronasertifikat må fornyes"