Forsiden

Høringssvar fra Knut E. Lauritzen

Dato: 15.02.2022

Jeg protesterer mot forslaget om å forlenge reglene for c-sertifikat. Selve idéen om å dele befolkningen i to grupper, - de som lar seg injisere og de som ikke godtar nevnte, er basert på ikke bare sviktende, men også falske premisser. 1) De som evt. får et slikt sertifikat / pass, er ikke beskyttet mot virus, de bringer også uansett evt. smitte videre til andre i større grad enn de uvaksinerte, OG de må stadig få nye injeksjoner / boostere fordi den antatte virkningen stadig svekkes. 2) De faktiske erfaringene fra 2020 og 2021 har ikke gitt noe medisinsk eller juridisk grunnlag for å innføre nevnte system. Tvert imot har disse erfaringene vist at agendaen bak alle tiltakene, slett ikke er basert på hensynet til helse for befolkningen, men er en politisk styrt agenda for å gjennomføre radikale endringer i samfunnet. Disse endringene er ikke til befolkningens beste, men er ment som redskap for å tvinge befolkningen til å godta overvåking og styring via udemokratiske virkemidler som overstyring av menneskers naturgitte rettigheter og vidtgående tvangstiltak.