Forsiden

Høringssvar fra Kristin Ramberg

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronaserrifikat

jeg melder med dette uenighet i opprettelse av koronasertifikat.

et slikt sertifikat strider mot grunnloven, menneskerettighetene og vil føre til et segregerings samfunn som ikke er bra for vårt frie Norge.