Forsiden

Høringssvar fra Henning Nilsen

Dato: 23.02.2022

Kontrollregime en rettsstat ikke burde være bekjent av

Det vises til høringsnotat av 28.1.2022 om EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), regjeringens beslutning av 9.2.2022 om at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, og høringsnotat av 11.2.2022 om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat.

Summen av dette vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av. Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

· Selv «fullvaksinerte» kan miste jobben. Selv etter tredje dose vil gyldigheten av dem være tidsbegrenset, du må ta «boosterdoser» for å opprettholde status som fullvaksinert.
Sitat fra forslaget: “Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.»

· Også barn kan tvangs vaksineres

· Isolere de uvaksinerte, sitat: «Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler

· Du kan miste jobben, sitat: «Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»

Hvis myndighetene innfører koronasertifikatet i Norge, så blir dette en smakebit på den nye fremtiden:

· Ivar er 11 år og fascinert av andre verdenskrig. Bestefar vil ta med Ivar på Forsvarsmuseet. Når Bestefar og Ivar kommer fram til museumsdøren så slipper de ikke inn. Bestefar er nemlig ikke vaksinert. De slipper ikke inn noe annet sted heller. Alle dører overalt er stengt for Ivar og bestefaren.

· Tone er 7 år. Hun vil begynne med håndball. Tone synes det er skummelt å gå alene på håndballtrening. Hun vil ha med mamma i bakgrunnen, men mamma slipper ikke inn i idrettshallen. Mamma er nemlig ikke vaksinert. Tones mamma fikk kraftige blødninger etter dose to, så hun vil ikke ta flere doser. Tone vil for alltid forbli enebarn.

· Petter er aleneforsørger for en gutt på ti år. Plutselig må Petter vaksinere seg for å få adgang til arbeidsplassen. Petter har allerede tatt tre doser og gjennomgått naturlig infeksjon. Han ønsker derfor ikke å ta en fjerde dose. Sjefen har ikke annet valg enn å si opp Petter, fra stillingen han har hatt i fjorten år.

· Krister er 16 år. Han og gutta skal på Frognerbadet og hoppe fra tiern. Krister er ikke oppdatert på siste dose, og slipper derfor ikke inn sammen med de andre på Frognerbadet. Krister slipper heller ikke inn på fritidsklubben senere på kvelden. Krister får heller ikke adgang til å ta teorikurs og teoriprøve til mopedlappen, sånn som de andre gutta får. Slik er det når han ikke har orden i sakene og ikke er oppdatert på siste dose.

· Frank har tatt fem doser. Faren til Frank blir plutselig revet bort. Frank får ikke lov til å delta i farens begravelse. Frank har nemlig ikke oppdatert blodet sitt med sjette dose.

· Iselin er på fjerde året med studier. Hun jobber mot en mastergrad. Iselin må plutselig velge mellom å injiseres eller å forlate forelesningssalen for godt. Iselin har tidligere tatt tre doser og følte seg syk og dårlig etter alle dosene. Hun vil derfor ikke ta en fjerde dose og må "velge" å avslutte studiene etter fire år.

Dette systemet er hinsides all fornuft!

Det er uforsonlig at det sitter mennesker i Brüssel (i dette tilfellet) og bestemmer at folk skal tvinges til å injisere seg for å passe inn i den nye «samfunnsnormalen».

Innføring av koronasertifikat/vaksinepass/passerseddel hører ikke noe steds hjemme. Det er ingenting som tilsier at et slikt tiltak er proporsjonalt med trusselen, og det framstår som et direkte tyrannisk overgrep mot folket.

FHI har tydelig uttalt at det ikke gir mening med koronasertifikat – at det ikke handler om helse, men om politikk. Likevel insisterer den øverste norske myndigheten på å ville gjøre alle nordmenn til evige slaver av injeksjoner. Alle kommende generasjoner vil måtte forholde seg til dette systemet som i disse dager blir forsøkt innført.

Sannsynligheten er også overveiende for at ved neste utrop fra myndighetene om «pandemi», vil vaksine fortsatt være uttalt som «frivillig», men vil ikke lenger være gratis. I stedet vil koste mye pr. injeksjon. Ikke usannsynlig rundt kr. 500-750,- pr. vaksine.

Stopp innføringen av koronasertifikatet. For oss, og for alle kommende generasjoner!