Forsiden

Høringssvar fra Einar Østeby

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Vi har i historien hatt flere tilfeller av myndighetspålagt rasesegregering. Det var juss. Hva så?

Det var ulovlig å skjule jøder fra tyskerene. Hva så?

Dere holder nå på å bryte alvorlig med de viktigste prinsippene vi har; selvråderett, autonomitet, frihet over egne valg.

Hva dere måtte innføre som juss er fullstendig uvesentlig ovenfor hva som er rett eller galt. Skriv hva dere vil, innfør de lover dere vil; det har ingen effekt på etikk, eller hva folk skal gjøre.

Og dette er bare prinsippielt, og før vi begynner å diskutere i hvor stor grad jeg kan anse dere som kompetente, langtmindre pålitelige, i helsespørsmål.

Jeg fornekter at dere har mandat til dette, og jeg kommer ikke til å adlyde.