Forsiden

Høringssvar fra Berit Lyslo

Dato: 14.02.2022

Avskaff hele koronasertifikatet,det hindrer ingen smitte siden vi vet at både vaksinerte som uvaksinerte kan føre smitte med seg.

Det er en illusjon å tro at det blir en normal hverdag igjen med det.

Tvert imot det vil føre til en segresjon av de som av ulike årsaker har valgt å ikke la seg vaksinere.

Det finnes mennesker som har sykdommer som ikke tåler ulike vaksiner,hva med de.

Det er ikke koronaen som skal styre vårt land,det er Norske lover.

Folk må kunne føle seg trygg på at selv om regjeringer skiftes så skal de Norske lover være fundamentet vi bygger på.

Norsk lov er grunnleggende om poltikerne begynner uthule den Norske lov er det ikke lenger noe folk kan frste sin tillit til og i enda mindre grad politikerene bak forandringene.