Forsiden

Høringssvar fra Jan Frode Rekdahl

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Og bruke et sertifikat når både vaksinerte og uvaksinerte både kan bl smittet og smitte andre. Dette kan verken være fornuftig eller lovlig. Smittevernloven er ikke ment for dette