Forsiden

Høringssvar fra Johan Lyng

Dato: 01.03.2022

Dette forslaget er fullstendig uhørt i et demokrati!

Å forlenge de midlertidige bestemmelsene om vaksinepass slik Regjeringen foreslår i dette høringsnotatet, vil frata store deler av landes innbyggere grunnlovfestede rettigheter. Hittil har det vært frivillig i Norge å ta vaksine - likevel har det forgått massiv propaganda, press og utfrysning fra regjeringen og samfunnet av de som ikke umiddelbart bøyer seg for Big Pharma sin eksprimentelle "vaksine". Det har vært og er indirekte tvang å ta Covid-vaksine ved at uvaksinerte har blitt sett på som usolidariske og egoistiske og det som verre er. Forslaget som nå er til høring vil gi regjeringen mulighet til igangsetting vaksinetvang når de finner grunn til det. Dette er totalt uakseptabelt! Dette er ren og skjær medisinsk fascisme slik jeg ser det. Dette kan ikke godtas under noen omstendigheter.

Å innføre tvangsvaksinering er brudd på Grunnloven, Nurnberglovene og alt hva angår meneskerettigheter, moral og etikk. Det er rett og slett galskap satt i system!

At ikke regjenringen, FHI og Legemiddelverket ikke har tatt mer erfaring av Svineinfluensa-vaksineringen er meg en gåte. En uttalese fra 2013 - som ligger på NRK.no - av en kjent smittevernekspert vedr skadene av Pandermix-vaksinene burde få noen røde lamper til å lyse hos noen og enhver: "Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert ........... ..........." Det refereres her til 548 innmeldte alvorlige bivirkninger. Så vidt meg bekjent er det til nå kommet inn godt over 5000 alvorlige bivirkninger etter Covid vaksinene - lurer på hva smitteverneksperten vil kalle Covid-vaksineringen?

Jeg er ingen prinsipiell vaksinemotstander - men jeg er motstander av innføring av lover som vil sende det demokratiske Norge i en diktatorisk retning med facistiske verdier. Dette er ikke sen skadinaviske modellen verdig!

Dette forslaget strider mot retten til informert samtykke, respekt for privatlivet, vern om personvern, og retten til å bestemme over egen kropp. En demokratisk valgt regjering kan ikke velge å se vekk fra disse rettighetene - og heller følge det tyraniske diktaturet som EU legger opp til - og som desverre gjennomføres av noen land.

Jeg vil på ingen måte samtykke til forlengelse av disse "midlertidige" lovene om vaksinepass slik Regjeringen foreslår.

Med hilsen

Johan Lyng