Forsiden

Høringssvar fra Eva Pettersen

Dato: 16.02.2022

Ved en feiltakelse klarte jeg og velge feil svar på denne høringen. Bare å forkaste!

Her kommer et svar med merknad. Jeg er helt i mot å fortsette alle restriksjoner, samt fortsettelse av coronapass. Det vil si et klart NEI!