Forsiden

Høringssvar fra Eric sandum

Dato: 18.02.2022

Nei til koronapass.
Utvidet krav til koronapass vil kun medbringe seg en mindre fri hverdag og en større splittelse i folket.

Splittelsen i det Norske folk samt folk i samtlige land har blitt større en noensinne før, dette er et unødvendig klasseskille som har medført til trakassering av enkeltindivider samt grupper av mennesker. Det er blitt nærmest normalisert at man skal oppgi sensitiv informasjon om egen medisinsk historikk.

Nei til krav til vaksiner, vaksinasjonstvang bryter med menneskerettigheter og frihet.
Folkets kropp, folkets valg. Det har alleredet blitt bevist at informasjon og råd endres hyppig og legemiddelselskapene gir løfter om egne produkter de ikke kan holde og det med spesielle avtaler som hindrer borgere å stille krav til produsenter eller kreve erstatninger.

Å nekte en person tilgang til egen arbeidsplass er tilsvarende å nekte denne personen å leve iht. de mest basiske menneskerettigheter.

Nekte meg i å kunne arbeide vil medføre at jeg blir:

Nektet til fri ferdsel da dette koster penger,

Nektet tilgang til å reise/bevege seg i samfunnet da dette koster penger,

Nektet ytringsfriheten da dette kan kreve websider, reise, skrive, alle aktiviteter som koster penger.

Nektet friheten til å ta del i min egen relgion da dette kan kreve reise, og kostnader knyttet til lokaler og relgionsarbeidere.

Politikere bør ha mer fokus på gullerot og ikke nye lover som straffer folket. Politikere/advokater/dommere jeg har pratet med har ikke klart å svare meg på et enkelt spørsmål: Hvor mange lover finnes det i Norske Lover. Hvis disse gruppene inne klarer å svarer på dette, hvordan skal det da menes at folket skal kunne følge alle disse?