Forsiden

Høringssvar fra Henning Torgersen

Dato: 27.02.2022

 1. Er det såkalte Sars-Cov2 viruset isolert og renset? Vennligst eventuelt send meg en kopi av uavhengig forskningsrapport som viser at viruset er isolert og renset.
 2. Er så dette såkalte Sars-Cov2 viruset testet med Koch postulat for å sjekke om det gir samme sykdom i nye friske mennesker?
 3. Finnes det en uavhengig forskningsrapport som viser at bruk av munnbind har målbare helsemessige fordeler og at bruk av slike ikke er skadelige, spesielt for barn? Vennligst send meg en slik hvis dere har.
 4. Gir PCR tester sannferdige resultater og viser testen mengde virus?
 5. Hvor mange sykluser er brukt under PCR testing i Norge og er antall sykluser forandret fra starten av den såkalte pandemien frem til i dag?
 6. Vennligst send meg en uavhengig forskningsrapport som viser at asymptomatiske friske individer som nå har blitt testet lenge, smitter andre.
 7. Døde det flere totalt i Norge i 2020 enn de foregående årene 2018 og 2019?
 8. Er de totale dødstallene høyere i Norge i 2021 enn i 2020 og eventuelt hvorfor?
 9. Ved injeksjon av disse såkalte vaksinene, blir de som lar seg vaksinere informert om innehold i vaksiner og mulige bivirkninger før vaksinering?
 10. Mange leger rundt i verden behandler såkalte Covid syke med Ivermectin, Hydroxychloroquine, vitamin D3, vitamin C, Zink, selen og andre ingredienser med stor suksess. Brukes Ivermectin og Hydroxychloroquine under slik behandling i Norge og er disse medikamentene tilgjengelige i Norge? Ivermectin og Hydroxychloroquine er godkjente legemidler.
 11. Hvilken protokoll brukes under behandling av Covid-19 syke ved norske sykehus?

Kary Mullis som oppfant PCR testen utaler at denne ikke er ment til å utføre klinisk testing av syke og ikke gir mengde. Han fikk Nobel pris i fysikk i 1993 for denne oppfinnelsen.

Hvis svarene på spørsmål 1, 2, 3, 4, 7 er nei, kvalifiserer ikke dette såkalte Covid-19 utbruddet til å kunne kalles en pandemi. Da er dette en plandemi skapt av falske PCR test resultater, hysterisk massemedia, politikere og helsemyndigheter som styres av FN, World Economic Forum, EU og WHO blant annet.

Hvem eier FHI, er det et statlig selskap eller eies det av Rockefeller familien?

Bill Gates er en av de som sterkest promoterer Covid-19 vaksinering. Han er ikke helseekspert eller lege og han er den største sponsoren for WHO. Hvordan er det mulig at norske myndigheter styres av utenlandske krefter? Strider ikke dette mot grunnloven og er ikke dette landssvik?

Bill Gates var en av de første som ble utdannet i regi av World Economic Forum under deres program for New Young World Leaders sammen med Angela Merkel. Klaus Schwab som er leder av World Economic Forum utaler at de har penetrert (infiltrert) de fleste regjeringer verden over.

Det sies at de såkalte MRNA vaksinene er trygge og effektive. De gir verken immunitet eller hindrer spredning og da kan de ikke kalles vaksiner.

Hvor mange skades og dør av disse såkalte vaksinene og hva inneholder de?

Vennligst send meg en uavhengig forskningsrapport som klart viser at Norges behandling (innførte tiltak) av Covid-19 har hatt større fordeler en ulemper for vårt samfunn. Norges tiltak må sammenlignes med land som har hatt mindre restriktive tiltak.

Det er nå satt i gang Nuremberg 2.0 prosesser for å rettsforfølge de som har deltatt i massevaksinering av verdens befolkning og medvirket til å ødelegge verden gjennom alle skadelige tiltak som er innført (plikt om å bruke munnbind, sosial distansering, trusler mot de som ikke ønsker vaksinering, nedstengning av samfunnet, splitting av samfunnet, karantener osv.).

Det er ingen fritak fra loven for de som ikke er informert om skader fra disse såkalte vaksiner og skader fra innførte tiltak rundt Covid-19.

Det burde være godt kjent om hvilken straff de dømte fikk under Nuremberg 1.0.

Tiltak innført i forbindelse med den såkalte Covid-19 pandemien inkludert massevaksinering er sannsynligvis den største forbrytelsen mot menneskeheten gjennom historien. De såkalte vaksinene er biologiske og kjemiske våpen som påfører de vaksinerte uopprettelige skader.

Sannheten og rettferdigheten kommer til å finne alle som har deltatt i massvaksinering og ved innføring av tiltak som har påført verden uopprettelige skader.

Disse lovendringene kan potensielt omforme Norge til en politistat og er ett hån mot folket.

Husk at politikere og styresmakter skal arbeide for folkets beste og for opprettholdelse av grunnloven. Husk også at det er folket som betaler deres lønninger.

Jeg ber dere derfor innstendig om å stoppe dette forslaget om lovendringer og reversere endringer i lover rundt dette vedtatt i 2021.

Jeg ber dere også innstendig om umiddelbart å stoppe all massevaksinering og alle eventuelle fremtidige skadelige tiltak i forbindelse med Covid-19. Vaksinering av barn må aldri utføres!

Mvh. Henning Torgersen