Forsiden

Høringssvar fra Ingerid K. Havig

Dato: 04.03.2022

Jeg protesterer herved mot bruk av coronasertifikat i det hele tatt.