Forsiden

Høringssvar fra Evelyn Stenksaker

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad
Stort nei til forlengelse av regler som omfatter coronasertifikat eller coronapass. Nok er nok for maktbehov og segregering, og alle brudd som gjøres mot mennesker i forbindelse med dette.
1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.
2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene
3) Koronasertifikat bryter grunnloven
4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen
5) Koronasertifikat er udemokratisk
6) Koronasertifikat er uvitenskapelig
7) Koronasertifikat rammer alle
8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak
9) Koronasertifikat segregerer
10) Koronasertifikat må fornyes
SÅ NEI TIL BÅDE CORONAPASS ELLER FORLENGELSE ELLER NOE SOM HELST MED DETTE Å GJØRE!