Forsiden

Høringssvar fra Jenny Log Endresen

Dato: 19.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette bryter mot demokratiske prinsipper. Det oppfordrer til diskriminering av grupper og tar ingen individuelle hensyn. Nei takk, dette er jeg imot og dette høringsforslaget må skrinlegges.