Forsiden

Høringssvar fra Kristian Ruud

Dato: 14.02.2022

Koronasertifikat og lignende sertifikatet er en segregering av landets befolkning som ikke hører hjemme i et demokratisk land. Dette gir økt polarisering i vårt land som er truende for nordmenns fred og frihet.