Forsiden

Høringssvar fra Ingrid

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til bruk av coronapass innenlands

Nå er det på tide at regjeringen lytter til FHI og det norske folk. Coronapass virker ikke for å hindre smittespredning og det er heller ikke grunn til å tro at bruken vil kunne begrense antallet innleggelser eller dødsfall. Som FHI påpeker er ikke vaksinasjonsstatus av særlig betydning for dem under 45 år, og vaksinerte over 65 har større risiko enn uvaksinerte under 45. Å presse unge mennesker til å ta flere vaksiner enn nødvendig, når man kjenner folk som lider av bivirkninger av vaksinen, er ikke mulig å forsvare verken medisinsk eller menneskelig.

Å potensielt skape splid mellom grupper i befolkningen i et demokrati på så svakt medisinskfaglig grunnlag er rystende, og gjør at befolkningen mister tiltro til politikere, tiltak og deres kontrollbehov. Hjemmelen for å videreføre coronapass innenlands bør oppheves, og som FHI sier, bør Norge jobbe for at coronapass som innreisedokumentasjon fjernes internasjonalt. Nå må myndigheter slutte med kontrolltiltak som er svært inngripende og uten smittevernfaglig begrunnelse!