Forsiden

Høringssvar fra Gunnar Hansen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til vaksinepass og tvangsvaksinering av befolkningen