Forsiden

Høringssvar fra Gorilfuhr@hotmail.com

Dato: 17.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til koronapass under alle omstendigheter. Det er en inngripen i menneskers lovfestetde menneskerettigheter i forhold til råderett over egen kropp og fri ferdsel. Det er en skam og hører ikke hjemme i noe som helst demokrati