Forsiden

Høringssvar fra Jostein Matre

Dato: 01.03.2022

Mine helseopplysninger hører hjemme i konfidensialiteten mellom meg og min lege. Jeg finner meg ikke i at de skal brukes som et grunnlag for segregering i andre sammenhenger.