Forsiden

Høringssvar fra John-Ivar Nielsen

Dato: 02.03.2022

Høringsnotatet strider mot flere paragrafer i Grunnloven, og bryter mange menneskerettigheter. Noe som ikke hører hjemme i et demokratisk land.

3.1 avsnitt 12: «… kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av befolkningen skal ha plikt til å la seg vaksinere.» Mennesker må få bestemme over sin egen kropp og hvilken behandling man vil motta. Eit menneske som ikkje har råderett over eigen kropp, kva vert det definert som?

3.1 avsnitt 13: «… kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder …» (Kan nokon fortelje kva dette betyr i praksis?) «… skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter …» (Ser regjeringa for seg vaksineplikt for barnehagebarn? Med hastegodkjente vaksiner som er omtalt i punkt 3.9?)

6.2 avsnitt 15: Ein skal kunne nekte uvaksinerte tilgang til butikkar.

7.2 avsnitt 4: Arbeidsgjevar skal kunne seie opp uvaksinerte, eventuelt nekte dei løn når dei er utestengt frå arbeidsplassen.

7.5+8: Det blir lagt opp til ei normalisering av å dele befolkninga opp i grupper og gje dei ulike moglegheiter.

6.2.1 avsnitt 4: Også fullvaksinerte kan bli smitta og smitte videre.

Om regjeringa går inn for disse punktene, kan man undres på hva man ønsker å oppnå med et koronasertifikat , spesielt med tanke på at fullvaksinerte kan bli smitta og smitte videre.