Forsiden

Høringssvar fra Cédric Gourmaud

Dato: 04.03.2022

Dette strider imot demokratiet. Jeg er sterkt imot dette.