Forsiden

Høringssvar fra Erik V. Syversen

Dato: 28.02.2022

Et RUNGENDE NEI av ALLE logiske grunner! Segregering og diskriminering, satt i system!