Forsiden

Høringssvar fra Jan Onarheim

Dato: 15.02.2022

Det foreliggende forslaget vil føre til dramatiske innskrenginger av den enkeltes frihet dersom det settes ut i livet. Konsekvensene er ikke belyst skikkelig offentlig, noe som har ført til at svært mange ikke er klar over hvor alvorlig dette er. Primært må forskriften trekkes, og hvis ikke dette er resultatet, må i det minste høringsfristen utvides slik at folk flest blir klar over hvilket angrep dette er på demokrati og frihet.