Forsiden

Høringssvar fra Daniel Larsen-Reymert

Dato: 21.02.2022

Jeg sier Nei til dette og ber om at forslag forkastes